na JATEN-11100000012371 20101104193853.0 ind 9794212415 010-111000000012371 344.092 344.092 Wij h c Wijaya, A.W. Himpunan undang-undang dan peraturan kearsipan Republik Indonesia Jakarta Rajawali 1990 xiv, 205 hlm. ilus. 21 cm. ARSIP DAN KEARSIPAN--UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 69615/a 93846/a 93847/a 93845/a